геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Ноу-хау. Използвана технология в геодезията

Внедряването на съвременните Информационни Технологии (IT) и създадените компютърни алгоритми в областта на геодезията позволяват предлагане на конкурентни цени за извършване на геодезически услуги.

Разработения и използван собствен геодезически софтуер прави възможно постигане на висока производителност при обработката, aнализа и крайното оформление на резултатите от геодезическите измервания. Софтуерът е организиран по начин, свеждащ до минимум операторската намеса. Получените резултати и изводи от провежданите изследвания и експерименти биват използвани в дейността на фирмата.

Важно е да се упомене, че постигнатата високата производителност не е за сметка на качество или точност при извършваните геодезически измервания и геодезически услуги.

В зависимост от конкретните нужди, ако е необходимо се извършва актуализация на софтуер и/или хардуер за да се предложат конкурентни цени за предлаганите услуги в областта на геодезията.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.