геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Атрактивни цени на извършваните от "ГЕО ЗЕМЯ" ООД геодезическите измервания и услуги

Във време на нелоялна конкуренция ние в "ГЕО ЗЕМЯ" ООД сме в състояние да предложим конкурентни цени - без компромис с качеството на извършваните геодезически измервания и услуги.

Това сме постигнали чрез:

1. Използване на прецизна и производителна геодезическа техника, поддържаща навигационните системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou;

2. Разработен и приложен в геодезическата практика собствен геодезически софтуер;

3. Прилагане на собствено ноу-хау;

4. Наличие на достатъчен и богат опит от различни нестандартни обекти;

5. Употреба на собствен високопроходим автомобил - джип Nissan Pathfinder за решение на всяка задача в геодезията.

Предлагаме на нашите клиенти конкурентни спрямо останалите геодезически фирми цени.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.