геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Някои от специфичните обекти, изпълнени в част Геодезия:

I. ПУП-ПР към Проект: ИПГВР - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020"

Референция от Община Казанлък

Референция от Община Казанлък

Референция от Община Казанлък

II. 3D наземно лазерно сканиране

1. Троянски манастир - повече информация на сайт 3D геодезия;

2. Лазерно сканиране на обект в Нов Български Университет, София;

3. Изследване деформациите на стоманена конструкция в гр. Стара Загора;

4. Заснемане на обекти за изготвяне на проект за изменение на кадастрална карта и регистри;

5. Заснемане на обекти за попълване на кадастрален план.

III. Енергетика

1. Геодезически измервания и контролно заснемане на територията на ТЕЦ Марица Изток-1;

2. Геодезически измервания за рехабилитация на блокове 1, 3 и 4 ; строителство на мокър комин - блокове 7 и 8 на ТЕЦ Марица Изток-2;

3. Геодезически измервания на обекти в ТЕЦ Марица Изток-3;

4. Геодезически измервания при проектиране и строителство на фотоволтаични системи.

IV. Молове, хипермаркети

1. Контролни геодезически измервания на обект "Галерия Стара Загора";

2. Трасиране (определяне на терена) чрез триангулатор на осите на "Строителен Хипермаркет Baumax" - гр. Стара Загора;

3. Геодезически измервания за строителството на винарна "Домейн Катаржина естейт" - местност "Бялата пръст" - Свиленград.

V. Индустрия и ж.п. линии

1. Геодезически измервания за изследване на деформации на подкранови пътища на територията на "М+С Хидравлик” АД гр. Казанлък;

2. Геодезическо заснемане на подкранов път на територията на АТЗ гр. Стара Загора;

3. Геодезически дейности, вкл. измервания (заснемане и трасиране) във връзка с проектирането на индустриалните зони - Асеновград, Кърджали, Стара Загора;

4. Проект за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на праховите емисии в атмосферния въздух - електростатичен филтър в с. Горно Сахране, Община Павел Баня;

5. Проект за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на праховите емисии в атмосферния въздух - лентова сушилна инсталация и линия за пелети в с. Горно Сахране, Община Павел Баня.

VI. Железопътно строителство

1. Геодезически измервания за строителството на скоростна ж.п. линия Първомай-Симеоновград.

VII. Жилищни сгради

1. Изследване отклоненията от вертикалата на жилищна сграда - гр. Перник.

VIII. Урбанизирана територия

1. Геодезическо заснемане, включващо: алеи, пейки, дървета, храсти и стълбове на парк "Станционна градина" гр. Стара Загора.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.