геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Наши клиенти са:

/по азбучен ред/

"Агриспа" ООД Стара Загора

"АДО-Евротек" Консорциум гр. София

"Билла - България" ЕООД гр. София

“БТК Мобайл” ЕООД гр.София

"Булагро” АД гр. Стара Загора

”Булметал” ООД гр. Гурково

"Български орех” ООД гр. София

"Вектор Мениджмънт България” ЕООД гр. София

"Вито-95” ООД гр. Ст. Загора

"Габровница” АД Горно Сахране

"ЕВН България ЕР” АД гр. Пловдив

“Еко България” ЕАД гр. София

"ЕНЕЛ Марица Изток 3” АД София

"Енемона” АД гр. Козлодуй

„Заводски Строежи - Марица Изток” АД село Ковачево, обл. Стара Загора

“Златна Панега Бетон” ЕООД гр. София

"ЗСК Имоти” ЕООД гр. Стара Загора

"ЗСК Боруй” АД гр. Стара Загора

"КЕН” АД гр. Ст. Загора

“Мицуи Енергийни Проекти” ЕООД

"Мобилтел" ЕАД гр. София

"М+С Хидравлик” АД гр. Казанлък

“Натурал Стон” ООД гр. Гурково

“Научноизследователски Строителен Институт - НИСИ” ЕООД гр. София

Нов Български Университет, София

Община Стара Загора

Община Опан

”Ойрошпед” АД гр. София

"ОМВ България" ООД

"Сандвик България” ЕООД гр. София

"Симдар" ООД гр.Стара Загора

"Стройпроект"ЕООД гр. София

"Тракия Инвест” ООД гр. Стара Загора

“ШЕЛ България” ЕАД гр. София

“Properties Management Group” Holding гр. София

Toshiba Corporation Power Systems Company, Japan

както и редица други фирми и частни лица.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.