"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

Ноу-хау. Използвана технология в геодезията

 

Внедряването на съвременните Информационни Технологии (ИТ) и създадените компютърни алгоритми в областта на геодезията позволяват предлагане на конкурентни цени за извършване на геодезически услуги.

Разработения и използван собствен геодезически софтуер прави възможно постигане на висока производителност при обработката, aнализа и крайното оформление на резултатите от геодезическите измервания. Софтуерът е организиран по начин, свеждащ до минимум операторската намеса. Получените резултати и изводи от провежданите изследвания и експерименти биват използвани в дейността на фирмата.

Важно е да се упомене, че постигнатата високата производителност не е за сметка на качество или точност при извършваните геодезически измервания (класически, GPS и GLONASS) и геодезически услуги.

В зависимост от конкретните нужди, ако е необходимо се извършва актуализация на софтуер и/или хардуер за да се предложат конкурентни цени за предлаганите услуги в областта на геодезията.

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.