"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 
 

 

Някои от специфичните обекти, изпълнени в част Геодезия:

I. ПУП-ПР към Проект: ИПГВР - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020"

Референция от Община Казанлък

ИПГВР - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020"ИПГВР - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020"

 

II. 3D наземно лазерно сканиране

1. Троянски манастир - повече информация на сайт 3D геодезия;
2. Лазерно сканиране на обект в Нов Български Университет, София;
3. Изследване деформациите на стоманена конструкция в гр. Стара Загора;
4. Заснемане на обекти за изготвяне на проект за изменение на кадастрална карта и регистри;
5. Заснемане на обекти за попълване на кадастрален план.

III. Енергетика

1. Геодезически измервания и контролно заснемане на територията на ТЕЦ Марица Изток-1;
2. Геодезически измервания за рехабилитация на блокове 1, 3 и 4 ; строителство на мокър комин - блокове 7 и 8 на ТЕЦ Марица Изток-2;
3. Геодезически измервания на обекти в ТЕЦ Марица Изток-3;
4. Геодезически измервания при проектиране и строителство на фотоволтаични системи.

IV. Молове, хипермаркети

1. Контролни геодезически измервания на обект "Галерия Стара Загора";
2. Трасиране (определяне на терена) чрез триангулатор на осите на "Строителен Хипермаркет Baumax" - гр. Стара Загора;
3. Геодезически измервания за строителството на винарна "Домейн Катаржина естейт" - местност "Бялата пръст" - Свиленград.

 

V. Индустрия и ж.п. линии

1. Геодезически измервания за изследване на деформации на подкранови пътища на територията на "М+С Хидравлик” АД гр. Казанлък;
2. Геодезическо заснемане на подкранов път на територията на АТЗ гр. Стара Загора;
3. Геодезически дейности, вкл. измервания (заснемане и трасиране) във връзка с проектирането на индустриалните зони - Асеновград, Кърджали, Стара Загора;
4. Проект за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на праховите емисии в атмосферния въздух - електростатичен филтър в с. Горно Сахране, Община Павел Баня;
5. Проект за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на праховите емисии в атмосферния въздух - лентова сушилна инсталация и линия за пелети в с. Горно Сахране, Община Павел Баня.

VI. Железопътно строителство

1. Геодезически измервания за строителството на скоростна ж.п. линия Първомай-Симеоновград.

VII. Жилищни сгради

1. Изследване отклоненията от вертикалата на жилищна сграда - гр. Перник.

VIII. Урбанизирана територия

1. Геодезическо заснемане, включващо: алеи, пейки, дървета, храсти и стълбове на парк "Станционна градина" гр. Стара Загора.

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.